Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille vooraf (Markten)

Bij OAKK Beheerd Beleggen streven wij ernaar om u – waar mogelijk – zo laag mogelijke kosten te berekenen. Dit uit zich in de volgende zaken:

  • U betaalt bij OAKK Beheerd Beleggen géén transactiekosten of bewaarloon. Er zijn enkele fondsen die zelf wel transactiekosten rekenen, die wij aan u moeten doorbelasten.
  • Daar waar dat mogelijk is, gebruiken wij onze schaalgrootte om tegen lagere kosten te beleggen en wij geven dit voordeel – dat kan oplopen tot 0,50% à 0,75% per jaar per fonds – volledig door aan onze klanten.

Disclaimer: Copyright © We Like Finance B.V. Finner is een handelsnaam van We Like Finance B.V. Alle rechten voorbehouden. De kosten tabel mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Finner. De analyse is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. De informatie is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Finner.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze analyse en/of d einformatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voorbeslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.