OAKK onderschrijft actief de Principles for Responsible Investment (UN PRI)

Verantwoord beleggen staat hoog in het vaandel van OAKK en daarom onderschrijven wij sinds april 2018 nu ook formeel de zes Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties (UN).

Deze zes principes passen goed bij de solide vermogensopbouw oplossingen van OAKK. Ze dragen bij aan betere beleggingsbeslissingen, beter risicomanagement en een grotere focus van beleggers op de lange termijn voor de economie en de financiële markten.

Voor OAKK zijn de 6 Principes voor Responsible Investment een uitstekende leidraad om de onderwerpen milieu, mens en maatschappij nog bewuster te integreren in haar bedrijfsvoering en vermogensopbouw oplossingen. Hieronder sommen wij de 6 principes op:

OAKK houdt bij vermogensopbouw rekening met mens, milieu en maatschappij.

Als houder van beleggingen zal OAKK actief zijn en mens, milieu en maatschappij betrekken bij ons beleid en in onze vermogensopbouwpraktijk.

OAKK vraagt de ondernemingen en organisaties waarmee we vermogensopbouw realiseren open te zijn over kwesties op het gebied van mens, milieu en maatschappij.

OAKK zal de acceptatie en implementatie van de principes in de beleggingswereld helpen bevorderen.

OAKK zal samenwerken met andere partijen om de effectiviteit van de principes te vergroten.

OAKK zal verslag uitbrengen van de stappen die genomen worden.

De PRI, opgericht in 2005, is een wereldwijd netwerk van ruim 1600 beleggingsondernemingen en dienstverleners die zich hebben gecommitteerd aan milieu, mens en maatschappij.

Auteur


Arthur Hopstaken
Arthur is sinds 2003 zelfstandig vermogensbeheerder bij HJCO Capital Partners na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan bij diverse gespecialiseerde zakenbanken op het gebied van vermogensbeheer en investment banking.