Hieronder vindt u de bijlagen behorende bij de beheerovereenkomst van een beleggingsrekening van OAKK Beheerd Beleggen: