Algemeen

In het derde kwartaal konden we genieten van een mooie en warme (na)zomer met een relatieve onbezorgdheid over het coronavirus. De vakantieperiode ging gepaard met hoge temperaturen, de maatregelen waren eind juni teruggeschroefd en de lage besmettingsgraad voor het virus hield aan in juli en augustus. Hoe anders is het nu gesteld met het aantreden van zowel de herfst als de tweede virusgolf, met een groot aantal besmettingen, inclusief de Amerikaanse president met zijn hof- huishouding.

Financiële markten hielden gedurende het kwartaal redelijk goed stand. Steken zij de spreekwoordelijke kop in het zand, zoals in het plaatje hieronder of is er meer aan de hand? Wat wij tijdens het begin van de coronacrisis zagen, was dat de economische impact niet slechter maar eerder beter dan verwacht was. Ook de toegenomen geldhoeveelheid is een goede brandstof voor markten gebleken en de tank lijkt nog niet leeg, kijkend naar de oplopende tekorten bij overheden en de steun die centrale banken blijven verlenen. De rentestand is wereldwijd alleen maar lager (of negatiever) geworden en daarmee is de noodzaak toegenomen om geld op financiële markten aan het werk te zetten in plaats van te sparen. Maar we zien ook een verhoogde beweeglijkheid op markten met daarmee een grotere kans op forse correcties, afhankelijk van mee- of tegenvallend nieuws. Dat bleek al in september toen aandelenmarkten in korte tijd meer dan 10% daalden. Wij verwachten dat deze situatie de komende maand(en) het beeld zal blijven bepalen, zeker gegeven de tumultueuze aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Portefeuillebeleid Q3

In het afgelopen kwartaal zijn in de portefeuilles een aantal herbalanceringen doorgevoerd om zo uw portefeuille beter in lijn te brengen met uw risicoprofiel. Zo zijn in het Markten gedeelte van uw portefeuille (Dimensional- respectievelijk BlackRock fondsen) de verhoudingen tussen aandelen en obligaties in lijn gebracht met de risico-uitgangspunten. Er zijn geen wisselingen doorgevoerd in het Skills gedeelte van de portefeuille. De arbitrage fondsen Mint Tower en Helium lieten in het afgelopen kwartaal stabiele resultaten zien, ondanks de toename van de beweeglijkheid van de markten. Ook het Blackstone Multi Strategy fonds, dat we in het vorige kwartaal deels hebben afgebouwd, liet dit kwartaal een herstel zien zoals we verwachtten. De Lombard Odier All Roads fondsen, die recent in portefeuilles zijn opgenomen, lieten de afgelopen maanden – in lijn met de doelstelling van de fondsstrategie – een stabiel positief rendementsverloop zien. Tot slot, lieten de trendvolgende fondsen het afgelopen kwartaal een vlak tot licht negatief verloop zien, vanwege het gebrek aan richting in obligatie-, valuta- en in mindere mate aandelenmarkten.

 

Spaar als een pessimist, beleg als een optimist.