Aanvullend pensioen – noodzaak voor veel mensen en een mooie kans voor adviseurs!

‘Sparen we wel genoeg voor ons pensioen?’, ‘Thermometer staat bij tientallen pensioenfondsen nog in het rood.’ en ‘Pensioen steeds minder waard.’ Een willekeurige greep uit het nieuws dat de afgelopen dagen is gepubliceerd over de zorgen van het huidige pensioenstelsel. Deze zorgen worden aangewakkerd door het jaar 2018, wat geen makkelijk jaar was voor de pensioenfondsen. Aan de ene kant was het rendement op de beleggingen laag en is het benodigde vermogen om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen gestegen. Het gevolg; Enkele grote fondsen moeten, zo wordt steeds waarschijnlijker, volgend jaar hun pensioenuitkeringen gaan korten. Het gaat onder meer om PME en PMT, de fondsen van de metaalsector, die samen 2 miljoen leden hebben.

Tevens is een nieuw pensioenakkoord van tafel geveegd, wat de onzekerheid onder de mensen alleen maar voedt. Slechts twaalf procent van de Nederlanders vertrouwt erop dat zij prettig kunnen leven na hun pensioen. Daarom is duidelijk dat voor veel mensen het van groot belang is om zelf een aanvullend pensioen te regelen. Dat de derde pijler in het pensioenstelsel nog niet optimaal wordt benut, blijkt wel uit de volgende cijfers: In totaal bedragen de producten in de derde pijler zo’n zes procent van het totale pensioenvermogen, waar de eerste twee voor de andere vierennegentig procent zorgen. Daarnaast is er een groeiende groep ZZP’ers actief die, naast de AOW, geen automatisch pensioen opbouwen. Dat het voor deze groep nog belangrijker is om zelf pensioenvermogen op te bouwen, moge duidelijk zijn.

In dit traject ziet OAKK een belangrijke rol weggelegd voor de Financieel Adviseur. Met een gedegen plan voor de toekomst, weet de consument wat hij opzij moet zetten om zijn gewenste levensstandaard na zijn AOW-leeftijd te behouden. Bij de huidige spaarrente is er een noodzaak om goed naar alternatieven te kijken voor banksparen, zoals een beheerde beleggingsportefeuille met bijvoorbeeld een defensief profiel. .

Er zijn voor adviseurs en klanten minstens 7 goede redenen waarom OAKK de beste Box 1 oplossing biedt. Wilt u weten welke, lees dan onze 7 redenen om voor OAKK te kiezen. Nog belangrijker is dat OAKK ervan overtuigd is dat Financieel Adviseurs de sleutel zijn om mensen meer rust te geven over hun financiële toekomst. Nu nog meer dan ooit.

Graag gaan wij het gesprek met u aan over hoe er vorm gegeven kan worden aan deze dienstverlening. Onze consultants staan hierbij altijd voor u klaar!

Benjamin Prins – benjamin@oakk.nl – 06-53297313

Martijn Börger – martijn@oakk.nl – 06-51218159