Laptops

Box 1 lijfrente 

7 redenen om voor OAKK te kiezen

OAKK Beheerd Beleggen (‘OAKK’) heeft vanaf start een vergunning om ook voor lijfrentes rekeningen te openen. Wij zijn aangesloten bij het PSK waardoor kapitaal dat is opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerde rekening soepel kan worden overdragen.

OAKK biedt op dit moment twee soorten opbouwende lijfrente aan*:

– De oudedagslijfrente

– De overbruggingslijfrente

Vanaf januari 2020 biedt OAKK ook de uitkerende lijfrente aan zodat u ook na uw pensioen kunt blijven profiteren van de voordelen van OAKK Beheerd Beleggen voor uw lijfrentes. Vraag ernaar bij uw OAKK adviseur.

Wij zullen hier nu niet ingaan op de details van de verschillende lijfrentes, die zijn bij onze adviseurs bekend. Wij willen uitleggen waarom OAKK een beter alternatief is voor zowel bestaande als nieuwe lijfrente oplossingen, voor adviseurs en hun klanten.

 

Waarom OAKK voor lijfrente #1

Zorg voor de vermogensopbouw van klanten i.p.v. verkopen van huisfondsen

OAKK beheert de Box 1 lijfrente rekeningen zoals ook een pensioenfonds dat doet. Dus OAKK verkoopt niet eenmalig een beleggingsproduct of een huisfonds waarna geen zorg meer wordt verleend. De OAKK-portefeuille is altijd afgestemd op het gewenste risico en de haalbaarheid van het doel van de klant. Die zorg biedt rust voor de klant en biedt ook rust voor de adviseur want hij of zij weet dat de zorgplicht over deze portefeuille bij OAKK Beheerd Beleggen geregeld is.

 

Waarom OAKK voor lijfrente #2

Beter inzicht; efficiënter adviseren

Box 1 klanten kunnen ook Box 3 en/of Box 2 rekeningen openen bij OAKK. De vermogensopbouw in diverse fiscale boxen bij OAKK biedt een groot voordeel; de adviseur en haar klanten houden een totaal overzicht van het belegde vermogen. Zo hoeft de adviseur geen tijd en energie te stoppen in de speurtocht naar informatie m.b.t. losse polissen en andere beleggings- en spaarpotjes die bij verschillende aanbieders worden aangehouden. Dat geeft de adviseur de mogelijkheid om op een efficiënte wijze een integraal advies te geven. Niet alleen over lijfrentes en de oudedagsvoorziening maar over de totale vermogensopbouw.

 

Waarom OAKK voor lijfrente #3

Individueel life cycle beleggen, zonder kosten een profiel wijzigen

Voor lijfrentes waar de expiratie in zicht komt, biedt OAKK Beheerd Beleggen aan zonder kosten te switchen naar een lager risicoprofiel. Dit is een belangrijk voordeel voor de klant en wordt de komende periode nog belangrijker omdat veel lijfrentes de komende jaren gaan expireren en er veelal een behoorlijk kapitaal in is opgebouwd. Bedenk ook dat OAKK geen aankoopkosten rekent, geen aparte transactiekosten en geen opzegkosten, een belangrijk voordeel.

 

Waarom OAKK voor lijfrente #4

Box 1 beleggen verdient meer aandacht

OAKK heeft slimme ideeën over verdienmodellen voor Box 1 die voortkomen uit de ervaringen van andere adviseurs. Die delen wij graag. De mogelijkheid in de OAKK Portals om de vergoeding die een adviseur rekent aan een klant in te regelen via een incasso, geeft zowel de klant als de adviseur een gemak dat als positief wordt ervaren.

Waarom OAKK voor lijfrente #5

Een alternatief voor banksparen- met een rente die vrijwel nul is, zal het voor de klant moeilijk zijn of haar doelen halen.

OAKK biedt een alternatief voor bestaande bankspaarproducten, niet alleen vanwege voornoemde voordelen maar ook omdat via OAKK zelfs in een laag risicoprofiel (defensief profiel bij OAKK) een rendementsverwachting op lange termijn wordt verwacht dat ruim boven de huidige spaarrentes ligt. En als rentes weer stijgen zullen ook de rendementsverwachtingen bij OAKK weer stijgen.

Hier is rekening gehouden met totale kosten van OAKK Beheerd Beleggen van 0,6% incl BTW per jaar.

Kijk ook hier voor het volledige document over de rendementsprojecties bij OAKK Beheerd Beleggen.

 

Waarom OAKK voor lijfrente #6

Beleggen als een pensioenfonds met Skills

OAKK ziet de lijfrentes als individuele pensioenpotten en belegt deze dan ook zoals een groot pensioenfonds dan doet. Naast een brede spreiding over obligaties en aandelen, afhankelijk van het gekozen risicoprofiel, vullen wij de OAKK Solid Portfolios aan met beleggingsfondsen die het risico verlagen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Deze beleggingsfondsen behalen hun rendement niet zozeer uit de stand van de rente of de hoogte van de beurs maar uit de vaardigheden van de fondsbeheerder. Daarom noemen wij deze categorie ‘Skills’. Deze groep beleggingen zijn gemeengoed bij grote pensioenfondsen en nu via OAKK ook beschikbaar voor individuele beleggers. Door de toevoeging van Skills ontstaat er een stabieler pad naar het einddoel voor de oudedag.

 

Waarom OAKK voor lijfrente #7

Alleen beschikbaar via de betere adviseur

Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding. Dat is het gevolg van de versobering van collectieve pensioenen en de lage rente enerzijds en het gebrek aan tijd en kennis over beleggen anderzijds. OAKK is ervan overtuigd dat professionele begeleiding bij vermogensopbouw de particuliere belegger uiteindelijk een beter rendement oplevert. De financieel adviseur speelt hierin een centrale rol.

Graag helpen wij je om de propositie voor jouw klanten nader uit te werken. Onze OAKK Consultants Benjamin Prins en Martijn Börger staan voor je klaar.

 

OAKK – WIE ZORGT ER VOOR JOUW OUDE DAG?