24 februari 2021

Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat de kosten van het opbouwen van uw vermogen via OAKK stevig dalen. Dit komt het resultaat van uw beleggingsrekening bij OAKK ten goede. Welke kosten zijn er verlaagd?

  • BTW vrijstelling: de kosten die in rekening worden gebracht voor individueel vermogensbeheer via een beleggersgiro zijn vrijgesteld van BTW1
  • Fondskosten lager: de marktencomponenten van de BlackRock én Dimensional beleggingsgrekeningen zijn aanzienlijk goedkoper geworden als gevolg van enerzijds een andere selectie van fondsen van BlackRock, Vanguard en Northern Trust (‘BVN’) en anderzijds door een verlaging van 12% van de beheerfee van Dimensional fondsen.
  • Dividendvrijstelling: door in het aandelengedeelte van ‘BVN’ beleggingsrekeningen voor een groot deel te beleggen in een Nederlandse FGR, kan er worden geprofiteerd van de Nederlandse vrijstelling op bronbelasting.

Hoe werkt één en ander uit?
De BTW vrijstelling wordt grotendeels aan u doorgegeven. Een deel van deze vrijstelling – 0,05% – zal als compensatie dienen voor onze lagere BTW belastingaftrek. De vaste toezichtkosten zullen hetzelfde blijven (20 Euro). De lagere fondskosten en de dividendvrijstelling komen u volledig toe.

Al met al leidt dit tot een kostenverlaging die kan oplopen tot 0,50%2 per jaar welke uw rendement direct ten goede komt.

De nieuwe tarieven voor de OAKK beleggingsrekeningen staan hier vermeld

1) Deze vrijstelling is gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad van december 2020 en onder voorbehoud van bevestiging door de Belastingdienst. In het onwaarschijnlijke geval dat de ontheffing wordt geblokkeerd, zullen we de ‘oude tarieven’ voor de dienstverlening weer in rekening brengen.
2) De kostenreductie is afhankelijk van de grootte en soort van de portefeuille en dit percentage kan dus zowel positief als negatief enigszins afwijken.

OAKK Beheerd Beleggen