De hoop op een terugkeer naar normaal was het onderwerp dat beleggers, net zoals ongeveer iedere wereldburger, in het eerste kwartaal van 2021 bezig hield. Sommige mensen zien dit als uitgestelde teleurstelling, gegeven de tegenvallers die we elke keer moeten verwerken, waaronder de beperkte snelheid van vaccineren en de nog steeds niet dalende besmettingscijfers. Vanuit beleggersperspectief was de hoop echter niet ongegrond. Anders dan in de EU zijn in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk versoepelingen mogelijk door de veel snellere vaccinatie-uitrol en heeft Joe Biden in de VS een ongekend steunpakket van ruim 2 biljoen dollar doorgevoerd.
De wereldaandelenindex (MSCI ACWI) is dit kwartaal met 9 procent gestegen en de AEX bereikte de 700 punten grens, een nieuw record sinds 2000. Het optimisme op de aandelenbeurs zorgt aan de andere kant ook voor twijfel over de hoogte. Dit kwartaal trokken vooral value-aandelen de kar met een stijging van 20%. Deze categorie aandelen was de afgelopen jaren duidelijk achtergebleven en bood nu dus ruimte voor groei.
Voor obligaties was het dit kwartaal een héél ander verhaal dan voor aandelenmarkten. De rente op vooral de Amerikaanse staatsobligaties stegen hard waardoor koersen daalden, juist door het optimisme over de economie en de steunpakketten. Deze zouden namelijk voor prijsstijgingen kunnen zorgen, ofwel inflatie. Zie bijvoorbeeld de prijzen van hout.

Als 2020 het jaar van het virus is, dan is 2021 het jaar van de vaccins. Financiële markten rekenen er op dat voor de zomer er sprake kan zijn van een terugkeer naar normaal. Er is veel geld beschikbaar bij consumenten door spaaroverschotten wat dan een flinke impuls aan de economie moet kunnen geven. Een belangrijke vraag is of de inflatie gaat oplopen en welke uitwerking dat heeft op de rentestand. Het meest waarschijnlijke scenario is dat inflatie gaat toenemen maar de rente niet in dezelfde mate. Dat is op zichzelf niet direct slecht nieuws voor aandelenmarkten maar wel slecht voor obligaties en spaargeld vanwege de reële geldontwaarding. Wat te doen met obligaties (en spaargeld) is dan ook een thema waar wij bij OAKK veel aandacht voor hebben. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Je kunt het toenemende risico dat hangt aan obligaties, door de uiterst lage of zelfs negatieve rendementen, niet zo maar afwentelen door meer in aandelen te gaan beleggen. Deze beleggingscategorie brengt nu eenmaal weer meer risico met zich mee. Het is wel een optie om meer risico te accepteren voor een acceptabel rendement, mits dit past in uw eigen risicoprofiel en u genoeg tijd heeft om op korte termijn marktschommelingen op te vangen. OAKK verlaagt het risico van portefeuilles op een efficiënte wijze door meer te spreiden over andere bronnen van rendement met de toevoeging van Skills in portefeuilles. Bredere spreiding is dan ook ons antwoord op de vraag naar risicobeperking.
Het afgelopen jaar was het ondanks alles toch nog een behoorlijk goed jaar voor beleggers, vooral in de meer offensieve profielen.

“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago” – Warren Buffett