21 juli 2021
Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door optimisme, maar waren er wel zorgen over inflatie en hoge waarderingen. De economie herstelt snel, de tweedekwartaalcijfers zullen dan ook waarschijnlijk erg mooi worden.  De Europese Unie heeft net de verwachte economische groei verder verhoogd van 4,3% naar 4,8% en de versoepelingen in combinatie met de versnelde uitrol van vaccinaties gaf voeding aan een positief sentiment.

Dit positieve gevoel, gepaard  met lage rente, leidde ertoe dat het eerste halfjaar zelfs behoorde tot de top 10 van de afgelopen 100 jaar op aandelenmarkten.

Maar de inflatie loopt ook op, terwijl je dat bij de lonen (nog) niet ziet. Vooral in de Verenigde Staten zien we dit gebeuren. Hier kwam het laatste inflatiecijfer op 5% uit. In Europa en Nederland ligt dit nu nog een stuk lager, rond de 2%. De inflatie is echter ook hoger bij ons dan de nominale rente en dit leidt tot een negatieve reële rente. Wat te doen aan dit fenomeen? Er is geen ‘easy fix’. Het is in ieder geval rationeel om eerst te bekijken wat je nu niét moet doen om rendement te behalen voor je financiële doelen namelijk geld of lijfrente vastzetten op rente. Het klinkt veilig, maar dat is nu een illusie. Cash aanhouden is heel fijn en belangrijk uit veel overwegingen; het geeft vrijheid om te doen wat je wilt doen, flexibiliteit om op een later tijdstip te beleggen op hogere rente of lagere koersen en het daalt niet in nominale termen, dus dat geeft stabiliteit. Maar uit rendementsoverwegingen is het aanhouden van cash en obligaties geen alternatief. Het is desastreus voor je koopkracht op langere termijn. Bespreek daarom de opties met uw financieel adviseur om ook uw doelen op lange termijn te kunnen behalen.

Portefeuille beleid
Omdat met name de aandelenfondsen in het Markten gedeelte het afgelopen kwartaal een uitstekend resultaat lieten zien, profiteerden alle profielen, maar vooral de meer offensieve profielen van deze rugwind. Het Skills gedeelte in de portefeuilles liet ook goede rendementen zien. Met name de trendvolgende fondsen en ook multi-strategy deden mee in de rally voor aandelen, credits en commodities. Skills verbeterden in alle profielen  de risico/rendements-verhouding van de portefeuille. In dit kwartaal hebben we vanwege de oplopende inflatie in de meer offensieve portefeuilles (behalve in offensief+ waar we niet in obligaties beleggen) het belang in inflation-linked obligaties verhoogd en de looptijd van de obligaties in zijn geheel wat verkort om zo minder gevoelig te zijn voor een mogelijke rentestijging. In het eerste kwartaal was dit al doorgevoerd voor de defensieve portefeuilles, waar het belang in obligaties logischerwijs groter is. De risico’s van langlopende obligaties vinden wij nu niet opwegen tegen de verwachte opbrengsten, gegeven de toegenomen onzekerheid m.b.t. inflatieverwachtingen.

 

“Don’t worry about looking good – worry about achieving your goals.” — Ray Dalio – Bridgewater Associates