21 oktober 2021
Algemeen
We zitten in een periode, waarin de blaadjes van de bomen vallen én de koersen van aandelen wereldwijd hoog staan. Dat lijkt een recept voor een beurscorrectie. In de afgelopen weken kregen we daarvan alvast een voorproefje. Gaat de correctie dieper? Helaas is het antwoord niet eenvoudig te geven. Wel willen we een paar overwegingen delen over de onrust in financiële markten, die tijdelijke turbulentie in een perspectief plaatsen:
De huidige onrust was – na een lange ononderbroken stijging – wellicht niet onverwacht, maar dat maakt niet dat beleggen niet meer lonend is. Kijk door de ruis heen en beleg gedisciplineerd voor de lange termijn!

Geduld wordt beloond, ongeduld juist niet. Denk niet in dagen maar in vele jaren!
Het is moeilijk, zo niet vrijwel onmogelijk om goed te timen. De bewegingen gaan ook snel; een dip op markten kan vaak binnen een enkele dagen weer ingelopen zijn.
Onze beleggingspartner BlackRock geeft aan dat de korte rente waarschijnlijk nog lang laag blijft. Weliswaar stijgt de rente voor langlopende leningen, maar de inflatie blijft ook relatief hoog. Per saldo verwacht BlackRock de komende jaren nog steeds een negatieve reële rente (de rentevergoeding na aftrek van de inflatie). Daarom is sparen nog steeds geen alternatief om rendement te maken.

Portefeuillebeleid
De offensieve beleggingsrekeningen beleefden weliswaar per saldo een vlak kwartaal, maar voor het gehele jaar zijn de rendementen nog steeds erg goed. Er is geen reden geweest om veel te veranderen in de aandelenweging, hoewel wij wel kritisch kijken naar de allocatie in de opkomende markten. Met name vanwege de ontwikkelingen in China, met een sterkere bemoeienis van de overheid in private markten, zien we dat daar de rendementen tegenvallen. Wij hebben dit jaar we de looptijden enigszins verkort om zo een buffer te creëren tegen stijgende inflatie en rente. In de BVN portefeuilles hebben we ook een grotere allocatie naar inflation-linked bonds, wat we ook in de Dimensional portefeuilles willen doorvoeren. Wat betreft Dimensional, door de overweging in de deze fondsen naar smallcaps en valueaandelen, zien we dit jaar een sterke outperformance tov de markt voor met name de offensieve portefeuilles. Wij verwachten dat gegeven de huidige waardering van groeiaandelen dat deze outperformance wordt vastgehouden de komende tijd.

De skills in de portefeuilles hebben ook het afgelopen kwartaal positief bijgedragen aan de risico/rendementsverhouding in alle risicoprofielen. Wat dat in de praktijk betekende was dat in de defensieve portefeuilles het rendement hoger was met een vrijwel hetzelfde risico en voor de offensieve profielen was het risico flink lager maar ook het rendement was lager. Wij hebben het afgelopen kwartaal geen wijzigingen in de Skills allocatie doorgevoerd.

“My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.” – Steve Jobs