Kwartaalverslag

Terugblik op een goed beleggingsjaar én decennium

By 13 februari 2020 No Comments
beurs

2019 was een geweldig beleggingsjaar voor vrijwel alle beleggers wereldwijd. Ter relativering, dit kwam ook omdat het vierde kwartaal van 2018 zo’n slecht  kwartaal was, waardoor 2019 begon op een relatief laag punt. Het dieptepunt werd net voor de jaarwisseling bereikt; het eerste deel van de winst in 2019 was dus herstel.  In 2019 maakten centrale banken een ommezwaai die de goednieuwsshow voor beleggers compleet maakte. Waar in 2018 de rentes nog werden verhoogd, kwam de Federal Reserve in 2019 met meerdere renteverlagingen.

De Europese Centrale Bank hervatte daarnaast haar opkoopprogramma. Dit joeg de rentes naar beneden. Ook werd er in de laatste maanden nog een mooie eindspurt ingezet vanwege een voorlopig handelsakkoord (Fase Een akkoord), meer duidelijkheid over de Brexit en bedrijfswinsten die hoger bleken uit te vallen dan verwacht.

beurs2020 en verder?

U weet dat wij ons niet wagen aan voorspellingen; dat blijkt keer op keer een onmogelijke opgave. We weten wel dat de huidige omgeving bijzonder is. Niet vanwege de geopolitieke onrust, zoals de handelsoorlog of de recente spanningen tussen Iran en de VS. Niet vanwege de hoge waarderingen op aandelenmarkten, want ook dat hebben we eerder gezien. De omgeving is bijzonder vanwege de extreem lage tot negatieve rente. Dat heeft niemand ooit eerder ervaren en brengt allerlei consequenties met zich mee. Dreigende kortingen op pensioenen, geen rente ontvangen tot zelfs betalen van rente op spaargeld, oplopende koersen van risicodragende waarden zoals aandelen en onroerend goed vanwege de zoektocht naar rendement, de ongelijkheid die dit fenomeen met zich meebrengt en de uit het lood liggende balansen van centrale banken zijn hiervan een aantal nu al zichtbare gevolgen.

Wij pleiten er niet voor om uw beleggingsportefeuille te gelde maken, want dat blijkt vrijwel altijd een strategie te zijn, die leidt tot onrust en teleurstellingen over het uitstap- en daarna weer het instapmoment. Wel zijn wij overtuigd van de noodzaak tot spreiden over andere bronnen van rendement in het komende decennium. Er zal een keer een einde komen aan de lage rente periode met daarbij een grote kans op een flinke herijking van de financiële markten.

Kijk op mijn.oakk.nl voor uw persoonlijke rapportage onder het tabje Documenten.